Druhy odpovědností

Pojištění odpovědnosti za škodu má více oblastí. V základním rozdělení se poskytují povinná pojištění, která jsou daná zákonnou formou a na proti tomu je celá řada pojištění, která si zájemci mohou s pojišťovnou sjednat dobrovolně. Současné pojistné produkty zaměřené na krytí odpovědnosti, lze rozdělit podle bližší specifikace na následné nejčastější požadované pojistné produkty, které pojišťovny nabízí, jedná se o:

  • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • pojištění odpovědnosti občanů
  • pojištění odpovědnosti zaměstnance
  • pojištění odpovědnosti podnikatele
  • pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • a další…

Pojištění odpovědnosti za škodu může obsahovat i jiná zaměření. Pokud klient požaduje jinou pojistku odpovědnosti je nutno to projednat s vybranou pojišťovnou a následně se dohodnout o obsahu požadovaného pojištění.

Specifikace pojištění odpovědnosti

Každé pojištění odpovědnosti za škodu musí být přesně definováno v uzavřené pojistné smlouvě. Současně jsou stanovena i pojistná pravidla, která platí pro pojištěnce a pojišťovnu. Míra odpovědnosti je stanovena pojistnými limity a souběžně s tímto je dána i spoluúčast pojištěnce. Kromě těchto skutečností je v pojistné smlouvě uvedeno, jakým způsobem bude provedena likvidace případné škodné události a jak proběhne pojistné plnění. Pojištění odpovědnosti za škodu je vždy garantováno pojišťovnou do určitého předem stanoveného rozsahu.

Odškodnění

Je-li řádně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu přesně definovanou, může klient počítat s krytím případných škod a s odpovídajícím odškodněním. Pro likvidaci a následné plnění pojišťovny se vyžaduje doložení vzniklé škody, popřípadě se vyslechnou svědci škodné události. Při rozsáhlejších škodách a při nesnadném určení viníka, jsou v některých případech vyžadována znalecká posouzení.

Zákonné povinné ručení musí mít každé auto, vyberte si povinné ručení online, nejčastější dotazy k povinnému ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu